Źródła finansowania zakupu mieszkania

Własne mieszkanie wiąże się z bardzo dużym wydatkiem. Bardzo niewielka ilość osób posiada odłożoną taką sumę gotówki, aby bez żadnego wsparcia instytucji finansowej kupić mieszkanie.

W większości wypadków mieszkania są kupowane za kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka nieruchomości. Posiadając wkład początkowy możemy liczyć na nieco korzystniejsze warunki, gdyż część wartości mieszkania jest finansowana przez nas samodzielnie bez pomocy banku.

Obecna sytuacja gospodarcza związana z światowym kryzysem ekonomicznym, którego źródłem było przewartościowanie na rynku nieruchomości spowodowało, że udzielanie kredytów na zakup domu czy mieszkania zostało znacznie ograniczone. Dawniej kredyt taki dostawał niemalże każdy, gdyż zabezpieczenie pod postacią nieruchomości wydawało się bardzo bezpiecznym. Niestety jednak jak się to okazało w Ameryce ludzie mieli coraz częściej problem z spłatą kredytu, a na przejmowane nieruchomości które były jego zabezpieczeniem nie było chętnych.

Nie oznacza to jednak, że otrzymanie kredytu na zakup mieszkania jest niemożliwe. Odwiedzając banki zwracajmy uwagę nie tylko o oprocentowanie kredytów, ale również na prowizje pobierane przez bank oraz koszty ubezpieczenia kredytu. Ubezpieczenie kredytów jest coraz częściej stosowane gdyż jest to dodatkowe zabezpieczenie dla banków, zmniejszając tym samym ich ryzyko związane z niewypłacalnością kredytobiorców.